ล้วงลึก พ.ร.บ.ที่ดินฉบับใหม่ คนมี “ทรัพย์สิน” มีสิทธิ์ติดคุกได้ง่าย!

โดย MGR Online   
17 พฤษภาคม 2560 23:02 น. (แก้ไขล่าสุด 18 พฤษภาคม 2560 07:33 น.)
ล้วงลึก พ.ร.บ.ที่ดินฉบับใหม่ คนมี “ทรัพย์สิน” มีสิทธิ์ติดคุกได้ง่าย!
        แฉร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ......ฉบับใหม่ กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของบรรดานักกฎหมาย สนช.และกรรมาธิการ ที่มองว่าเป็นการเก็บภาษีโหด แถมให้อำนาจท้องถิ่นขยายอัตราจัดเก็บภาษีสูงกว่า คำสั่งของรัฐมนตรี และในส่วนบทลงโทษกลับมองประชาชนคนมีที่ดินเป็นอาชญากร เพราะทุกคนมีโอกาสพลาดพลั้งและติดคุกจากกฎหมายฉบับนี้ได้เพียงแค่ทำให้สภาพที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นหรือลดลงโดยไม่แจ้งหรือแจงข้อมูลไม่ตรงตามที่รัฐกำหนดเวลา!
       
        ถึงเวลาที่คนไทยต้องเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตามร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ......ฉบับใหม่ ที่คาดว่าจะผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายใน 2-3 เดือน โดยในปี 2561 จะเป็นช่วงของการออกกฎหมายลูกและเตรียมข้อมูลในการจัดเก็บ แต่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่ง special scoop ได้นำเสนอในตอนแรก “พ.ร.บ.ที่ดินบีบ “คนจน-คนชั้นกลาง” อยู่ยาก ภาษีโหด ใครไม่จ่ายถูกยึดทรัพย์สิน” ไปแล้ว
        (ดูข่าวเก่า)
       
        ในตอนที่ 2 จะบอกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมา หากร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ยังคงถ้อยคำและบทบัญญัติทุกอย่างเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบ โดยไม่มีการปรับปรุงในขั้นพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ......ที่มี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญฯ กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้

ล้วงลึก พ.ร.บ.ที่ดินฉบับใหม่ คนมี “ทรัพย์สิน” มีสิทธิ์ติดคุกได้ง่าย!
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
        โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ที่ยังมีการหยิบยกมาเป็นข้อถกเถียงกันในวงสนทนาของ สนช. นักกฎหมายหลายคน รวมทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี และ กมธ.วิสามัญฯ ต่างยังเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เก็บภาษีในอัตราที่โหดเกินไป และในบทลงโทษหากประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนเป็นอาชญากรก่อคดีที่เลวร้าย
       
        สำหรับอัตราภาษีนั้นมีการถกเถียงในประเด็นตัวเลขเพดานสูงสุดของการจัดเก็บ ยังเป็นจุดอ่อน ที่แม้ว่าจะมีการออกกฎหมายลูกให้อำนาจรัฐมนตรีในการออกประกาศอัตราจัดเก็บที่อาจต่ำกว่าตัวเลขเพดานสูงสุดได้ก็ตามแต่ การกำหนดเช่นนี้จะทำให้ประชาชนผู้เสียภาษีต้องอยู่ในสภาวะไม่มั่นใจว่า รัฐบาลอาจประกาศเก็บในอัตราเพดานสูงสุดเมื่อไหร่ก็ได้ หากรัฐบาลต้องการหารายได้เข้ารัฐซึ่งทางเลือกหนึ่งก็คือการขึ้นภาษีนั่นเอง
       
        “เช่นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.5 ของฐานภาษี ช่วงประกาศใช้ใหม่ ๆ ในกฎหมายลูกให้อำนาจรัฐมนตรี อาจกำหนดให้เสียแค่ 0.2ของฐานภาษี แต่เมื่อกำหนดไว้ 0.5 ก็แปลว่ารัฐบาลอาจประกาศขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต่างกับภาษี VAT ที่มีเพดานที่ 10% ที่ทุกรัฐบาลพยายามจะขึ้นจาก 7 ไป 10 ตลอดเวลาที่ผ่านมา”
       
        ขณะเดียวกันกฎหมายตัวนี้ยังมีข้อถกเถียงและเชื่อว่าจะเกิดปัญหาตามมาหากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านออกมาบังคับใช้ เนื่องจากมีการให้อำนาจองค์กรปกครองท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษีที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ได้
       
        “หมายความว่าถ้ารัฐมนตรีกำหนดอัตราจัดเก็บไว้แล้ว แต่ท้องถิ่นมีอำนาจปรับราคาเพิ่มในพื้นที่ได้อีก เช่นรัฐมนตรีกำหนดที่ 2% แต่ท้องถิ่นจะจัดเก็บที่ 5% ก็ได้ ”

ล้วงลึก พ.ร.บ.ที่ดินฉบับใหม่ คนมี “ทรัพย์สิน” มีสิทธิ์ติดคุกได้ง่าย!
        แหล่งข่าวกล่าวว่า ในเรื่องของการให้อำนาจท้องถิ่นขยายอัตราภาษีเพื่อจัดเก็บได้นั้น หากบุคลากรท้องถิ่นนั้น ๆ มีความพร้อม ก็ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ที่ผ่านมา รัฐบาล และ กระทรวงมหาดไทย ต่างก็รู้และเชื่อว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นจำนวนมากยังไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ ก็กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ได้ด้วย
       
        ขณะเดียวกันในเรื่องของบทลงโทษถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและหากไม่ศึกษาให้ละเอียด หรือลืมที่จะดำเนินการจ่ายหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงสภาพของทรัพย์สินเหล่านี้ก็จะกลายเป็นผู้ต้องโทษทั้งจำคุกและปรับทันที ตามมาตรา 79, 80 และ 81 ของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ฉบับนี้
       
        “ประเด็นนี้แหละน่าห่วง เพราะบรรดาคนที่ได้รับมรดกตกทอดมา หรือ ตาสีตาสา ชาวไร่ ชาวนา ที่ไม่รู้เรื่องกฎหมาย หรือกลุ่มคนทำงาน ที่ไม่เคยไปดูทรัพย์สิน ที่ดินของตัวเอง ว่ามีสภาพเช่นไร หรือกลุ่มคนที่มีถิ่นที่อยู่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นส่งจดหมายติดต่อไปตามที่อยู่ แต่เจ้าตัวไม่ได้รับ จะมีโอกาสพลาดพลั้งผิดกฎหมายนี้มากที่สุด”
       
        ทั้งนี้เพราะผู้ที่ได้รับมรดกจากครอบครัว บางคนมาทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ ไม่เคยไปดูแลที่ดินของตัวเองว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เมื่อกฎหมายตัวนี้บังคับใช้ คนเหล่านี้จะต้องเข้าไปดูแลและจดจำสภาพที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ละเอียด เพราะหากมีการต่อเติม หรือมีสิ่งปลูกสร้างจากเดิมแม้เพียงห้องน้ำ หรือในที่ดินเดิม มีการปลูกบ้านสวนหลังหนึ่งขึ้นมา พร้อมมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ ที่มีผลให้สภาพที่ดินเปลี่ยนแปลงก็ต้องรีบแจ้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่นไม่เช่นนั้นจะมีความผิดโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นกัน

ล้วงลึก พ.ร.บ.ที่ดินฉบับใหม่ คนมี “ทรัพย์สิน” มีสิทธิ์ติดคุกได้ง่าย!
        สำหรับมาตรา 79 กำหนดไว้ว่าผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามมาตรา 26 หรือ มาตรา 27 ที่จำเป็นแก่การประเมินภาษีและอาจขอให้ผู้เสียภาษีชี้แนวเขตที่ดินหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้ ในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       
        มาตรา 80 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของพนักงานสำรวจทั้งการสอบถามข้อมูลเอกสาร การชี้แนวเขตรวมทั้งในการประเมินภาษี ผู้เสียภาษีต้องให้ข้อมูลทั้งหลักฐานเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด และจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       
        มาตรา 81 ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งมีผลทำให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ผู้เสียภาษีจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       
        ดังนั้นในร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ในส่วนของบทลงโทษ ตามมาตรา 79, 80 และ 81 จึงเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษีมีโอกาสพลาดพลั้งและต้องโทษถึงขั้นติดคุกได้เช่นกัน
       
        “บทลงโทษตามกฎหมาย 79, 80 และ 81 พวกเราใน สนช. หลายคนไม่เห็นด้วย ไม่อยากให้มองประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินเป็นอาชญากรหรือเป็นคนร้าย ซึ่งความจริงต้องเข้าใจสภาพความเป็นจริงของสังคม บางคนได้รับมรดกเป็นที่นามา ก็ไปปรับที่ดิน สร้างบ้านเล็ก ๆ ขุดบ่อ ปลูกพืช ต่อไปถ้าไม่แจ้งหรือท้องถิ่นมาตรวจเจอ ก็ถือว่าผิดกฎหมาย”
       
        อย่างไรก็ดียังมีบทลงโทษและค่าปรับอื่น ๆ ในร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ฉบับนี้ ที่บรรดาเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องศึกษา ซึ่ง special scoop จะนำเสนอตอนต่อไป รวมไปถึงอัตราภาษีที่จัดเก็บครั้งนี้ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์จะต้องเตรียมจ่ายภาษีสูงขึ้นเพียงใด!

       

จำนวนคนโหวต 24 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 17 คน
71 %
ไม่เห็นด้วย 7 คน
29 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017