“ธรรมกาย” ฮุบองค์กรพุทธในศรีลังกา

โดย MGR Online   
11 พฤษภาคม 2560 17:12 น. (แก้ไขล่าสุด 11 พฤษภาคม 2560 17:38 น.)
        ธรรมกายฮุบองค์กรพุทธในศรีลังกา ภายใต้ชื่อองค์กรผู้นำพุทธโลก World Alliance of Buddhist Leaders หรือ WABL นายแพทย์พรชัย ศิษย์เอกนั่งประธานเหมือนเดิม เดินกิจกรรมเหมือนที่เคยแจกรางวัลผู้นำพุทธเป็นเข่ง ยอมถอยจากยุวพุทธโลกที่เคยลักไก่อ้างมติองค์กรพุทธกดดันรัฐบาลใช้ ม.44 กับวัดพระธรรมกายเมื่อกุมภาพันธ์ 60 ก่อนถูกแฉโดนปลดตั้งแต่ 4 เมษา 59

“ธรรมกาย” ฮุบองค์กรพุทธในศรีลังกา
       

        ศึกแย่งชิงอำนาจในองค์กรพุทธระดับโลก ที่ศิษย์เอกของวัดพระธรรมกายอย่างนายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ เคยกุมอำนาจอยู่ในฐานะประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(ย.พ.ส.ล.) ขณะนี้แนวทางที่จะทวงคืนตำแหน่งในองค์กรดังกล่าวของทีมงานธรรมกายอ่อนแรงลงไปตามสภาพการณ์ของวัดพระธรรมกาย และการตามหาตัวพระธัมมชโยไม่พบ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ไม่สามารถนำอดีตเจ้าอาวาสรายนี้มาดำเนินคดีได้
       
       ทั้งนี้นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ถูกปลดออกจากตำแหน่งประธาน และระงับการเป็นสมาชิกของมูลนิธิวัดพระธรรมกาย ด้วยเสียงที่เป็นเอกฉันท์ในการประชุมเร่งด่วนเมื่อ 4 เมษายน 2559 เนื่องจากคดีของวัดพระธรรมกายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
       
       รวมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายเรื่อง การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิวัดพระธรรมกายมาตลอดโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ย.พ.ส.ล. โดยเฉพาะการตัดสินใจโดยพลการในนามของประธาน ย.พ.ส.ล. ในการมอบรางวัลผู้นำพุทธโลกให้แก่ มาบาทา โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาร์ มาบาทา เป็นที่รู้กันว่าเป็นองค์กรที่เหยียดชนชาติในพม่า มีพระวีระธุ เป็นผู้นำ
       
       ดังนั้นการกระทำของนายแพทย์พรชัย ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ ย.พ.ส.ล. ซึ่งคนทั่วโลกทราบดีว่าพระวีระธุ เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งที่ต่อต้านชาวโรฮิงญาในพม่า และถูกตั้งข้อสังเกตว่านายแพทย์พรชัยได้บริจาคเงินมากกว่า 1 ล้านบาทสร้างสถานีวิทยุมาบาทา ไม่มีการบันทึกในบัญชีหรือไม่ได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการในการบริจาคครั้งนี้
       
       ที่ประชุมโดยสมาชิกทั้งหมดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปลดนายแพทย์พรชัยออกจากประธาน ย.พ.ส.ล. และมีผลในทันที
       
       จากนั้นองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(พ.ส.ล.) และ ย.พ.ส.ล. ชุดที่มีมติปลดนายแพทย์พรชัย ได้จัดประชุมใหญ่ตามธรรมนูญขององค์กร ณ กรุงโซล เกาหลีใต้ เมื่อ 29-30 กันยายน 2559 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ตามวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของทั้ง 2 องค์การ ได้แจ้งแก่กรมการศาสนาและหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องแล้ว
       
       กรรมการชุดใหม่ของ ย.พ.ส.ล. ประกอบด้วย นายเด่นพงศ์ สุวรรณชัยรบ ประธาน นายนพเก้า ไชยะ บุรินทร์ รองประธาน นายจิรายุ แก้วพะเนาว์ เหรัญญิก นายอิชฌน์อนนท์ ไทยอารี เลขาธิการ

“ธรรมกาย” ฮุบองค์กรพุทธในศรีลังกา
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ปลด นพ.พรชัย แต่ไม่ยอมรับและตั้ง facebook ชื่อเดียวกันมาสู้
       

        เคยลักไก่กดดันรัฐบาล
       
       ขณะที่นายแพทย์พรชัยออกมาตอบโต้และไม่ยอมรับมติปลดดังกล่าว และยังคงดำเนินกิจกรรมในนามประธาน ย.พ.ส.ล.ต่อไป
       
       กลายเป็นว่าองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกมี 2 ทีมงานทั้งคณะทำงานชุดเดิมและชุดใหม่ และทีมนายแพทย์พรชัยได้ตั้ง facebook ขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อเดียวกันและยังดำเนินกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาร่วมกับสายที่ให้การสนับสนุนทีมงานของนายแพทย์พรชัย
       
       ก่อนหน้านี้เรื่องดังกล่าวไม่ได้ถูกเปิดเผยออกสู่สาธารณะมากนัก ทำให้ทีมงานของนายแพทย์พรชัยยังดำเนินกิจกรรมตามของ ย.พ.ส.ล.ต่อไป จนเกิดกรณีของการประชุมองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจัดการประชุมครั้งที่ 78 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดฮงปอบซา จังหวัดปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ที่ระบุว่าที่ประชุมในครั้งนี้มีมติเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกการใช้มาตรา 44 ต่อวัดพระธรรมกาย
       
       แต่สถานทูตไทยได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่าในการประชุมไม่ได้มีมติกดดันประเทศไทย
       
       นับเป็นการใช้องค์กร ย.พ.ส.ล.ไปเพื่อปกป้องพระธัมมชโยและวัดพระธรรมกาย โดยที่หลายหน่วยงานยังไม่ทราบว่าการประชุมดังกล่าวนั้นเป็นองค์กรที่ไม่ได้รับการรับรองและมีการปลดประธานคือนายแพทย์พรชัยออกไปตั้งแต่เมษายน 2559
       
       จนกระทั่งนายพัลลภ ไทยอารี รองประธาน องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) องค์กรแม่ของ ย.พ.ส.ล. ต้องออกแถลงการณ์เมื่อ 2 มีนาคม 2560 ว่าการกระทำดังกล่าวไม่ใช่มติของ ย.พ.ส.ล.
       
       จากนั้นการเคลื่อนไหวของนายแพทย์พรชัยในนามขององค์กรพุทธระหว่างประเทศที่ต้องการช่วยเหลือทั้งวัดพระธรรมกายและพระธัมมชโยก็ยุติลงไป

“ธรรมกาย” ฮุบองค์กรพุทธในศรีลังกา
นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์กรผู้นำพุทธโลก(WABL)
       

        สังกัดใหม่ที่ศรีลังกา
       
       ล่าสุดจากการตรวจสอบบน facebook พบว่า เพจ World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) ที่เคยเผลแพร่ผลงานและกิจกรรมของสายนายแพทย์พรชัย ที่เคยขึ้นคู่กับเพจ WFBY ของเดิมที่เปลี่ยนประธานคนใหม่เป็นเด่นพงษ์ สุวรรณชัยรบ นั้นได้หายไป
       
       “ตอนนี้เพจ WFBY ของทีมนายแพทย์พรชัยได้ปิดตัวไปเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมกับการไปดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรพุทธที่ประเทศศรีลังกา ภายใต้ชื่อองค์กรผู้นำพุทธโลก(พล) World Alliance of Buddhist Leaders หรือ WABL โดยนายแพทย์พรชัยเป็นประธาน” แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าว
       
       นายแพทย์พรชัยได้แจ้งว่า World Alliance of Buddhist Leaders (WABL) เป็นองค์กรพระพุทธศาสนานานาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เพื่อประสานความร่วมมือผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ในการทำงานร่วมกันเพื่อปกป้อง เผยแผ่ และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วโลก โดยนายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ เป็นประธานผู้ก่อตั้ง โดยมีสมาชิกเริ่มก่อตั้งจาก 50 ประเทศ
       
       วัตถุประสงค์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกันของชาวพุทธนานาชาติ สร้างความเข้าใจอันดี สามัคคีกลมเกลียวของผู้นำชาวพุทธระหว่างประเทศ ประสานความร่วมือผู้นำชาวพุทธในการทำงานร่วมกันเพื่อปกป้อง เผยแผ่ และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วโลก
       
       กิจกรรมหลักขององค์กรในช่วงเริ่มต้น คือการจัดงานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ในช่วงเดือนมาฆบูชาของทุกปี โดยร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ
       
       จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมกับองค์กรพุทธท้องถิ่น จัดพิธีมอบราวัลพุทธโลก เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ จัดประชุมใหญ่สมัชชาชาวพุทธนานาชาติ เพื่อทำงานร่วมกันทุกปี และจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาประจำปีในประเทศ

“ธรรมกาย” ฮุบองค์กรพุทธในศรีลังกา
รางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก 2560
       

        คาดฮุบ-ปั้นรางวัลผู้นำพุทธโลก
       
       เป็นที่น่าสังเกตว่าองค์กรพุทธแห่งนี้มีการระบุว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2515 แต่นายแพทย์พรชัยกลับระบุว่าตั้งเมื่อ 19 มกราคม 2559 คาดว่าน่าจะเป็นการเข้าไปสวมองค์กรเดิมที่มีอยู่แล้ว และอยู่ในสายเดียวกับวัดพระธรรมกาย โดยองค์กรสงฆ์ในศรีลังกาถือเป็น 1 ใน 40 ที่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกมาตรา 44 กับวัดพระธรรมกาย เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งนั้นมีพระกุมารา กัสสปะ เป็นตัวแทนจากศรีลังกา
       
       กิจกรรมของ World Alliance of Buddhist Leaders (WABL) ไม่น่าจะแตกต่างไปจากยุคที่นายแพทย์พรชัย บริหารที่ ย.พ.ส.ล. มีการร่วมกิจกรรมของวัดพระธรรมกาย แม้กระทั่งงานวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมาแม้จะอ้างว่าเป็นวันคุ้มครองโลก แต่เป็นที่รู้กันดีว่าวันนั้นคือวันเกิดของพระธัมมชโย นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับชาวพุทธตามประเทศต่าง ๆ มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับคนไทย 3 คนในปีนี้ หนึ่งในนั้นคือศิษย์ของวัดพระธรรมกาย รวมไปถึงความพยายามที่จะจัดสัมมนาเรื่องภัยของพุทธศาสนาตามสถานที่ต่าง ๆ ล่าสุดคือไต้หวัน
       
       นักวิชาการด้านพุทธศาสนากล่าวว่า องค์กรพุทธระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดจริง ๆ และได้รับการยอมรับในระดับสากล คือองค์กรพุทธในประเทศไทย คือองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(พ.ส.ล.) และองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(ย.พ.ส.ล.) การที่สายของวัดพระธรรมกายถูกขับออกจาก ย.พ.ส.ล.จึงเป็นเรื่องที่ธรรมกายเสียหายเป็นอย่างมาก แม้จะไปยึดพื้นที่ที่ศรีลังกาแต่การยอมรับในระดับนานาชาตินั้นน้อยกว่าในประเทศไทยมาก
       
       แต่ก็เป็นเส้นทางที่สายของธรรมกายเลือกไม่ได้ เพราะยังคงต้องการเปิดประตูให้กับวัดพระธรรมกายยังอยู่ในสายตาของชาวพุทธทั่วโลก แม้สถานที่แห่งใหม่นี้จะเป็นที่ยอมรับน้อยลงกว่าเดิม

       

จำนวนคนโหวต 8 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ยังไม่มีผู้เห็นด้วย
0 %
ไม่เห็นด้วย 8 คน
100 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017