หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกวิทยาศาสตร์ | ธรรมชาติ
ธรรมชาติ พืชและสัตว์
WWF แชร์ภาพดักถ่ายโชว์ความหลากหลายสัตว์ป่าต้านเขื่อนแม่วงก์ ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 กันยายน 2556 09:13 น.
เสือโคร่งหลักฐานชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าที่สำคัญ
       WWF เผยภาพสัตว์ป่านานาชนิดจากกล้องดักถ่ายในป่าแม่วงก์ ทั้งเสือโคร่ง เสือดาว กระทิง สมเสร็จ ชี้การปรากฏของเสือโคร่งเป็นหลักฐานแสดงถึงความสมบูรณ์ของป่า เพราะเสือต้องการอาหารมาก โดยเฉพาะเสือแม่ลูกอ่อน พร้อมรณรงค์ร่วมกันแชร์ภาพผ่านแฟนเพจเพื่อคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์
       
       WWF ประเทศไทย (https://www.facebook.com/wwfthailand) เผยภาพสัตว์ป่านานาชนิดที่บันทึกได้จากกล้องดักถ่ายที่ติดตั้งภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วม แม้ว่าข้อมูลจากนักวิชาการระบุว่า ปริมาณน้ำที่เขื่อนแม่วงก์รับได้นั้นเทียบเท่าเพียง 1% ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่ท่วมเมื่อปี 2554 โดยองค์กรอนุรักษ์ได้เชิญชวนให้ร่วมแชร์ภาพของสัตว์นานาชนิดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์
       
       ในจำนวนภาพสัตว์ที่เผยแพร่นั้นมีทั้งภาพเสือโคร่ง กระทิง เสือลายเมฆ สมเสร็จ เสือดาวและเลียงผา และเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมาทางองค์กรอนุรักษ์นี้ก็ได้เผยแพร่วิดีโอจากกล้องดักถ่ายเผยภาพเสือโคร่งและลูกอีก 2 ตัว ซึ่ง ดร.รุ้งนภา พูลจำปา ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูเสือโคร่ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน WWF ประเทศไทย กล่าวว่าภาพของเสือโค่งแม่ลูกเป็นหลักฐานสำคัญยืนยันถึงความสมบูรณ์ของป่าแม่วงก์และป่าคลองลาน เนื่องจากเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่ต้องการเหยื่อมาก โดยเฉพาะช่วงมีลูกอ่อนยิ่งต้องการอาหารมากกว่าเดิม หากประชากรสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อไม่เพียงพอ
       
       

       

       
       

       
       "ภาพเสือโคร่งแม่ลูกเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยัน ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแม่วงก์–คลองลาน เนื่องจากเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่ต้องการเหยื่อเป็นอาหารจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงที่มีลูกอ่อนยิ่งต้องการอาหารมากกว่าเดิมหลายเท่า ดังนั้น หากในพื้นที่อาศัยมีประชากรสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อไม่เพียงพอ แม่เสือโคร่งย่อมไม่สามารถเลี้ยงลูกให้อยู่รอดได้” ดร.รุ้งนภา พูลจำปา ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูเสือโคร่ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน WWF ประเทศไทยให้ข้อมูลประกอบการเผยแพร่วิดีโอเสือโคร่งแม่ลูกเมื่อปีที่ผ่านมา
       
       สำหรับทางออกนั้น WWF และองค์กรอื่นๆ ที่คัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณามาตรการในการจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งด้วยวิธีอื่น เช่น เลือกสร้างเขื่อนนอกพื้นที่อนุรักษ์ เพราะมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า จัดการน้ำอย่างบูรณาการทั้งระบบ และปรับปรุงระบบชลประทานและการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เป็นต้น

       

กระทิงในป่าแม่วงก์
       

เสือลายเมฆ
       

เสือดาว
       

สมเสร็จ
       ทั้งนี้ องค์กรอนุรักษ์หลายองค์กรได้ร่วมกันแถลงคัดค้าน การอนุมัติรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทาง ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ (EHIA) โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยเหตุผลหลัก 8 ข้อ สรุปคร่าวๆ ดังนี้
       
       1.รายงานดังกล่าวไม่จริงใจในการศึกษาทางเลือกในการพัฒนาแหล่งน้ำโดยวิธีอื่นๆ โดยใช้วิธีทำให้ทางเลือกอื่นๆ ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 2.รายงานละเลยความสำคัญของป่าแม่วงก์ที่ต่อเนื่องกับพื้นที่มรดกโลกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และข้อมูลการสำรวจของหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะข้อมูลการกระจายตัวของเสือโคร่งของ WWF, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า(WCS) ประเทศไทย 3.ประโยชน์จากการสร้างเขื่อนไม่ทั่วถึง 23 ตำบลตามที่ระบุในรายงาน และน้อยกว่าที่เข้าใจเมื่อพิจารณาถึงการสูญเสียป่าและงบประมาณในการก่อสร้าง 4.รายงานระบุชัดว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด และสามารถรับน้ำจากน้ำท่วมเมื่อเทียบกับปี 2554 ได้เพียง 1%
       
       5.ไม่มีมาตรการลดผลกระทบใดที่แน่ใจได้ว่าได้ผล เช่น การสร้างป่าทดแทนที่ไม่ระบุพื้นที่แน่ชัด หรือมาตรการป้องกันลักลอบตัดและล่าก็เป็นเพียงมาตรการให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเคร่งครัด 6.มีมติให้แก้ไขรายงานหลังการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อปลายปี 2555 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะศึกษาข้อมุลผละผลกระทบเพิ่มเติมให้เสร็จภายในหนึ่งปี โดยเฉพาะการศึกษาระบบนิเวศของสัตว์ป่า 7.พื้นที่ชลประทานเขื่อนแม่วงก์ เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับคลองผันน้ำในโมดูล A5 ซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมและการจัดการน้ำที่ศึกษาไว้ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปจาก โครงการชลประทานเขื่อนแม่วงก์ และ 8.ปรับเปลี่ยนบุคลากรของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม (สผ.) และคณะกรรมการผู้ชำนาญการอย่างน่าสงสัย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: 8 เหตุผลคนอนุรักษ์ไม่เอา EHIA “เขื่อนแม่วงก์” )
       
       ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/wwfthailand
       
       

       

       
       

TAG : WWF, ป่าแม่วงก์, เขื่อนแม่วงก์, เขื่อน, สัตว์ป่า, เสือ
ข่าวล่าสุด ในหมวด
เจอปลาไฟฟ้าสกุลใหม่คล้ายปลาไหล
WWF แชร์ภาพดักถ่ายโชว์ความหลากหลายสัตว์ป่าต้านเขื่อนแม่วงก์
เดินอย่างสิ้นหวัง “สัตว์เท้ากีบ” ลุ่มน้ำโขงใกล้สูญพันธุ์
เจอแล้ว! ตัวสังหารกวางน้อย
มีจริงเหรอ “คางคก” แบบนี้?
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด

จำนวนคนโหวต 141 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 137 คน
98 %
ไม่เห็นด้วย 4 คน
2 %
ความคิดเห็นที่ 3 +201 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชีวิตสัตว์พวกนี้มีค่ากว่าไอ้ปลอดเยอะ
ชัวร์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +68 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนดีต้องการป่า คนหน้าหมาต้องการเขื่อน
ว่ามั้ย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 +65 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วิศกรของสหรัฐใด้ค้นคว้าหาหลักฐานรวมทั้งใช้วิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ ลงความเห็นว่าสร้างเขื่อนไม่ดี เขื่อนทำลายสิ่งแวดล้อมมหาศาลและมีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน ปลาบางชนิดสูญพันธ์เพราะไม่สามารถว่ายน้ำขึ้นไปวางไข่ที่ต้นน้ำ เขื่อนยังไม่คุ้มค่าของการผลิตไฟฟ้า เขื่อนไม่ใด้ป้องกันน้ำท่วม ที่สำคัญก็คือเขื่อนจะมีการหมดอายุเช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย วิศวกรสหรัฐกำลังทำลายเขื่อนหมดอายุหลายเขื่อน แต่ต้องใช้หลักวิชาการขั้นสูงมาก ด้วยเหตุนี้ดังนั้นสหรัฐจึงไม่ใด้สร้างเขื่อนมานานหลายสิบปี ประเทศไทยควรเอาตามอย่างวิศวกรของสหรัฐ อย่าเชื่อผู้นำไทยมากนัก เพราะเขาไม่มีความรู้ทางด้านนี้ ไม่สมควรสร้างเขื่อนอีกต่อไป
KhonThai
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +39 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าพูดถึงสัตว์สงวน รัฐบาลจะนึกถึง"แรด" "ตัวเงินตัวทอง"
"ควายแดงป่า(เถือน)" "เป็ดปากหมา" "เจ๊ด."
กลัวสูญพันธุ์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 75 +11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมืองไทยสัตว์สร้างกันได้ง่ายมากครับ แค่เอาเสื้อแดงมาใส่ก็เป็นควายได้ทันที แถมในสภาไทยสัตว์เต็มไปหมด เสือ สิงห์ กระทิง แรด แล้วก็เฮี้ย
++++++
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 89 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เพราะเมืองไทย ไม่มีแรด ในป่า
นาย ก เลยไม่เดือดร้อน ว่าเพื่อนจะไม่มีที่อยู่
ดอด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 88 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าจะทำเขื่อนแม่วง เอาเป็นฟลัดเวย์ไซ้เล็ก ไซซ์กลาง ให้พอเหมาะพื้นที่ดีกว่า วางท่อเลี่ยงแนวป่าก็ได้
ปลอด-แหก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 87 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในคลิปเสือมันมีลูกด้วย 2 ตัว
เมิงเห็นมัยปลอด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 86 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
kuจะสร้าง kuมีอำนาจ mugจะทำใม สัตว์ป่าตายช่างmengมัน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ไม่สำคัญ ผลประโยชน์ เงินทองสำคัญกว่า
ปอด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 85 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอขอบคุณ WWF.ค่ะ! ที่เข้ามาเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ออกมาร่วมมือกับชาวไทย ช่วยกันคัดค้านการตัดไม้ทําลายป่าเขาลําเนาไพร ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และแหล่งยาสมุนไพรที่นับวันยิ่งหา(ดู!)ได้ยากขึ้นทุกวัน
รักWWF.มากขึ้น..โขเลย!
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 84 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สาด....ปลอดแหก
aa
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 83 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อีสัดปอด คงอยากได้เสือไปขายจีนอีกล็อตใหญ่
ชะนี
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 82 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสือ100ตัวที่ส่งไปจีนเมื่อ5-6ปีก่อน จับจากป่านี้ป่าว ท่าน ป่านนี้ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไง ไม่เห็นมีข่าวแบบหลินปิง บ้างเลยนะ หรือคนจีนไม่นิยมดู เสือโคร่ง
เสือโคร่งโดนอีกแระ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 81 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นี้มันมรดกโลก มรดกประเทศแล้ว

จะล้างผลาญมรดกของชาติไปถึงไหน?

เก็บอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังบ้างก็ได้
...
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 80 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ป่าอยู่ดีๆ นายกกระหรี่จะเอาเขื่่อน
ดีออก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 79 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
การป้องกันน้ำท่วมที่ดีที่สุดคือ "การปลูกป่าต้นน้มีำเยอะๆ" ให้มีต้นไม้ยืนต้น ไม่ใหญ่รากลึก และหลายหลายพันธุ์ให้มากที่สุด เป็นการยึดหน้าดินและให้รากอุ้มน้ำไว้ ส่วนผลของต้นที่ทานได้ก็เป็นอาหารให้สัตว์ต่างๆ ด้วย
ปลูกต้นไม้ป้องกันน้ำท่วมดีกว่าสร้างเขื่อน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 78 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เขื่อน แอ๊ด คาราบาว

http://www.youtube.com/watch?v=whvuKi5Quc0
สัตว์รักชีวิต
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 77 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก็ป่านี้ไม่มีสัตว์สงวนชื่อ อีโง่ อยู่เลยขาดความสำคัญ
ไอปลอดความดี เลยลูบปากจะเอาเขื่อนให้ได้
huumm
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 76 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภาพเหล่านี้ ถ่ายมาจากต่างประเทศ เขาต้องว่าอย่างนี้
เชื่อขนมกินได้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 75 +11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เมืองไทยสัตว์สร้างกันได้ง่ายมากครับ แค่เอาเสื้อแดงมาใส่ก็เป็นควายได้ทันที แถมในสภาไทยสัตว์เต็มไปหมด เสือ สิงห์ กระทิง แรด แล้วก็เฮี้ย
++++++
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สัตว์เอี้ยๆ ที่ไม่ต้องการสงวน อยู่เต็มสภา ทำไมไม่ไปกำจัดให้สิ้นซาก
สงสัย
 
ความคิดเห็นที่ 74 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอห่านปลอดค้าสัตว์ป่าเองตอนคุมป่า ชั่วช้า ยังได้ที่ดีทำสวนอาหารที่เชียงใหม่
..
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 73 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สัตว์นักล่าเยอะขนาดนี้ เหยื่อคงมากมาย อุดมสมบูรณ์จริงๆ รวมพลังล้มรัฐบาลเถอะ
เเเ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 72 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
E hia ยกเลิกทุกเขื่อนที่จะสร้างใหม่
ehiaหยุดเดี๋ยวนี้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 71 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ว่าจะเป็น เสือโคร่ง เสือดาว เสือลายเมฆ สมเสร็จ กระทิง หรือ สัตว์ป่าอื่น ไอ้ปอดศพ รับอาสาผสมพันธ์ุและขยายพันธุ์ให้ใหม่และจะหาสัตว์ไปปล่อยเพิ่มในพื้นที่ทั้ง แรด ควายแดง และบ่างชนี
ปอดปะศพ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 70 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แหกตาดูให้ดีๆ อีโง่! ไอ้ศพเดินได้! ฯลฯ ธรรมชาตินั้นมีค่าลํ้าเลิศเหลือแสน ดีกว่าพวกมรึงทั้งหลายมากนัก! เห็นมีแต่คนอยากเหยียบพวกมรึงให้จมดิน ผิดกันกับที่ออกมาช่วยสู้ ปกป้องธรรมชาติ และสัตว์ป่าเหล่านี้! พวกอัปรีย์ เลวระยัม
เลวระยัม พวกอัปรีย์!
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 69 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้ปลอดมันบอกว่าสัตว์สร้างใหม่ได้มันพูดถูกเพราะทุกวันนี้มันสร้างสัตว์ขึ้นมาทุกวันแล้วส่งสัตว์พวกนั้นไปป่วนที่โน่นที่นี่เช่นไปป่วนศาลรัฐธรรมนูญ ไปขอให้ขึ้นราคาแกส ไปขอให้สร้างเขื่อนแม่วงศ์ ไปขอให้พ่อมันกลับมาอย่างเท่ห์ๆ ไปขอให้นายกไปเที่ยวหลายๆประเทศมันจะได้ไปเทียวด้วยโดยเช่าเครื่องบินเหมาลำอาหารการกินเพียบแล้วก็กลับมารายงานว่านายกไปทำงานนะจ๊ะ น่าสงสารจังเลยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยต้องจากครอบครัวลูกผัว ทำงานตัวเป็นเกลียวเยี่ยวเป็นเลือดโถ....อะไรจะขนาดนั้น น่าสงสารนะ ฮิ ฮิ ฮิ
แรด แกงกระหรี่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 68 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้บรรดาขี้ข้าพรรคตระกูลชินชั่วมันแบ่งงานเดินสายแยกกันโกงกินทำลายทุกสัดส่วนของประเทศไทย
ตีงูต้องตีที่หัว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 67 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แม่วงศ์มีค่ามากมายเกินกว่าที่คำพูดจะอธิบายได้
123
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 66 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นแววตาซื่อๆ ของสรรพสัตว์เหล่านี้ แล้ว
น่าสงสารจัง ถ้าอยู่ใกล้จะขอกอดสักที
พรานใจบุญ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 65 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่างปลอดหรอ จะรู้คุณค่า
และคงไม่เข้าใจความหมายของคำว่า สูญพันธุ์
iปลวก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 64 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาไอ้ปลอด ไปทิ้ง ทำลายชาติแค่นี้มันยังไม่พออีกรึ
ป่าจะหมดไปจากประเทศไทยแล้ว เพราะพวก นักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ตนมากกว่าประโยชน์ชาติ
หนองคาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 63 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากให้เสือมันตะปบสมองกลวงๆกะปากหมาๆของอิปอดจัง
เสียดายป่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 62 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปลอดประสัตว์ ส่งเสือโคร่งไปขายให้จีน 100 ตัว ตอบคำถามหน่อย ไปเอามาจากใหน แม่วง หรือป่าว
หัวเด็ด ตีนขาดอย่างไง ก็ต้องสร้างเขื่อนแม่วง ปลอดประสัตว์กับ รัดถะบาลขี้ช่อ ใจกล้า หน้าด้าน หวังจะได้ไม้ที่สมบูรรณ์กับสัตว์ป่า ไปขาย แต่อ้างว่าแก้น้ำท่วมได้ 1%
ป่าแม่วงก์ เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ทางนิเวศน์แหล่งสุดท้ายที่จะขยายพันธ์สัตว์ป่า เสือโคร่ง เก้ง กวาง นกปลา พันธ์ที่หายากและลานยูงลำแพน มีค่ามากเกินกว่าที่คนชื่อปลอดประสัตว์ จะให้งบประมาณมาโกงสร้างได้อย่างธรรมชาติ
ถ้าปลอดเป็นสัตว์ ยังฝืนกระแสของคนไทยทั้งประเทศ พูดภาษาไทย ภาษาคนไม่รู้เรื่อง
ขอให้ใครก็ได้ที่เป็น Sniper ช่วยส่องสัตว์ชื่อ ปลอดประสพ ให้มัน ประสพกับหัวเด็ด ตีนขาด สมองไหลเป็นอัมพาต อัมพฤก นอนน้ำลายยืด ผวาเห็นแต่หน้าเสือโคร่ง ช่วยส่องลูกไรเฟิล ให้มันหน่อย สัก 2-3 ลูกหน่อยเถอะ จะได้หายซ่า เสียที
จะได้รู้ว่า นรกเป็น ๆ มีจริง
ใครก็ได้ที่มีไรเฟิล ช่วยสงเคราะห์ปลอดให้แม่ ๆ หน่อยเถอะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 61 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ช่วยจับเสือโคร่งหรือกระทิงมาเป็นรองนายกสักตัว แล้วเอาปลอดประสพไปปล่อยป่าแทน
อื้ม...
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 60 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นพวกสัตว์มันยังหน่าดูกว่าพวกสัตว์ พท อีกนะทำไหมถึงพูดถึง พท เพราะผู้นำของ พท ไม่มีคุณธรรมนั้นเอง แล้วก็แสดงความโง้ออกมาให้คนในโลกนี้ได้รับรู้ว่า มันคือผู้นำของประเทศไทยคืออีเหรี้ยยิ่งลักษณ์ ชินวัตรยอมรับมันมีจิตใจนั้นมันมีจริงแต่มันโครตจะใจดำที่สุด คุณธรรมเป็นผู้นำก็ไม่มีมันชอบแสดงออกมาให้คนรู้ว่าตัวมันคืออีโง้ของคนไทยและของคนทั่งโลกใบนี้ด้วยนะมันมีสมองแต่สมองของมันก็คือสมองหมาปัญญาควายนั้นเอง อีดองแดงตัวนี้มันเห็นแก่ตัวจนเกินไปแล้วและประเทศไทยของเรา ก็กำหลังจะตกที่หนั่งลำบากเพราะไอเหรี้ยทักษิณ ชินวัตรนั้นเอง และมันก็สอนให้อีเหรี้ยอีดองแดง อีโสเภณี อีการีย์ขายชาติคืออีเหรี้ยยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมันทำให้เพื่อให้ประเทศชาติเสียหายให้มากที่สุด นี้คือความคิดของพวกสัตว์ พท ทุกตัว พวกมรึงเห็นเสือมันหิ้ว เมือมันอิ้มมันก็หยุดแต่พวกมรึงไม่เคยคิดจะหยุดมีแต่จะเอาเงินของประเทศชาติ เวลาพวกมรึงตายไปมรึงก็ช่วยเงินไปเผ่าในโล่งศพให้พวกมรึงทุกตัวด้วยนะ พร้อมทั่งอีเหรี้ยอีดองแดง อียิ่งลักษณ์ ชินวัตร อีริยำ อีห-ย อีชิบหาย อีควายสันดานชั่ว อีชอบมั่วเรื่องผัวชาวบ้านมรึงถนัดมากเลยนะอีเหรี้ยยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อีริยำๆๆๆๆๆอีสถุ่ยๆๆๆๆ
kkk123@.comk
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 59 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มรึงรื้อแม่วงก์ กรูรื้อแพลตินั่มประตูน้ำมรึงให้เปนจุล ชัดมั้ยไอโรคจิต !!
โรนิน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 58 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้ปลอด มันคงคิดว่าสัตวเมืองไทยมีมากมายเพียงใส่เสื้อแดงก็ใช่แล้ว มันจึงไม่กังวลว่าสัตวป่าจะสูญพันธ์ แต่โทษทีมันมีแต่ควาแดง
555
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 57 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าจะเดินขบวนก็บอกลุงนะเพื่อป่าลุงจะไปประท้วงมัน
แต่เรื่องการเมืองลุงนอนอยู่บ้านดีกว่า
ลุงวาน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 56 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
นึกถึงว่าถ้าสร้างเขื่อนก็ต้องฆ่าสัตว์เหล่านี้ให้หมดสินะ แบบนี้ฆ่าเฮี้ยปรอทตัวเดียวไม่ดีกว่าเหรอ
ึึึ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คอมมันช้ามากอยากด่า ปอดซะหน่อย กำัลังโมโห ลืมไปเลย
ต้องเปลี่ยนคอมใหม่
 
ความคิดเห็นที่ 55 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พวกชาวบ้านที่มันมาประท้วง มันคิดอะไรเป็น
นอกจากบุกรุกป่า ถางเป็นที่กินของตัวเอง พอน้ำท่วม โดนนักการเมืองท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ปั่นสมองควาย ว่าที่น้ำท่วมเพราะไม่มีเขื่อน ม-รึง จะรู้อะไร นอกจากปากท้องและหัวสมองโง่ ๆ ของพวก ม-รึง ชาตินี้เกิดเป็นคน ชาติหน้าก็เกิดเป็นควายเหอะ
PlePle
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 54 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แหมๆ อย่าเสียงดังไป เดี๋ยวคนกรมชลไม่ได้งานทำนะเอ่อ
รวยเละ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 53 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมไปช่องเย็นมาช่วงต้นปี ช่วงกลางคืนแถวที่กางเต้นท์แมวดาวยังออกมาให้เห็นเลยครับ เก็บป่าผืนนี้ไว้เถอะครับ
รักษ์ป่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 52 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอาคุณปลอดไปหย่อนให้คุณเสือหน่อยซิ
ครับ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 51 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณสมบัติของสมาชิกพรรคเผาไทย ต้อง ชั่ว ท่อย เลว ร่าน โลภ โกง ขายชาติ หน้าด้าน ถึงจะอยู่พรรคนี้ได้
ปฏิรูป
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 50 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โห สุดยอดเลยอ่ะ นึกว่าชาตินี้จะไม่มีบุญได้เห็นของจริง ธรรมชาติบริสุทธิ็ล้วนๆ เห็นเเบบนี้เเล้วไม่อยากให้สร้างเลย เสร็จพรานป่าหมดเเน่ๆ ถ้าลูกหลานจะไม่ได้เห็นในผืนเเผ่นดินเกิด เสียดายเเย่ สัตว์ป่า สัตย์สงวนบ้านเราไม่เเพ้ชาติใดในโลก เวลาดูรายการสัตว์โลกเเล้วนึกอิจฉาเค้าที่ช่วยกันอนุรักษ์ ตอนนี้เห็นของบ้านเราเเล้วรู้สึกภูมิใจมากๆๆๆๆ ลายเสืองดงามมาก ภาพคมชัด สุดยอดดดด
ยกนิ้วให้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 49 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สัตว์สายพันธ์แม้วมันไม่สนใจหรอกว่าจะมีสัตว์ธรรมชาติอะไรบ้าง สัตว์อย่างมันรู้อยู่อย่างเดียวคือหากินบนความฉิบหายของประเทศชาติ ส่งออกเสือโคร่ง ไล่ยิงจระเข้ แค่นี้ก็บ่งบอกถึงสันดานสัตว์ตัวนี้ได้
สัตว์ที่ควรจำกัด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 48 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภาพดาวเทียม คุณจะเห็นรูปขวานสีน้ำตาล
รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของพม่า ลาว เขมร และมาเลย์
ไม่ต้องมีเส้นเขตแดน ก็รู้ว่าดินแดนของเรามีขอบเขตอยู่ตรงใหน
แค่นี้ยังไม่พออีกหรือ เศร้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 47 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภาพดาวเทียม คุณจะเห็นรูปขวานสีน้ำตาล
รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของพม่า ลาว เขมร และมาเลย์
ไม่ต้องมีเส้นเขตแดน ก็รู้ว่าดินแดนของเรามีขอบเขตอยู่ตรงใหน
แค่นี้ยังไม่พออีกหรือ เศร้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 46 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภาพดาวเทียม คุณจะเห็นรูปขวานสีน้ำตาล
รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของพม่า ลาว เขมร และมาเลย์
ไม่ต้องมีเส้นเขตแดน ก็รู้ว่าดินแดนของเรามีขอบเขตอยู่ตรงใหน
แค่นี้ยังไม่พออีกหรือ เศร้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 45 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภาพดาวเทียม คุณจะเห็นรูปขวานสีน้ำตาล
รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของพม่า ลาว เขมร และมาเลย์
ไม่ต้องมีเส้นเขตแดน ก็รู้ว่าดินแดนของเรามีขอบเขตอยู่ตรงใหน
แค่นี้ยังไม่พออีกหรือ เศร้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 44 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนไทยคนเอเซียไม่ค่อยจะรู้จักคำว่าอนุรักษ์
เพราะความจน สัตว์ไม่ว่าจะศูนย์พันธุ์หรือใกล้ศุนย์พันธุ์ก็ไม่สนจับกินจับขายหมด จนไม่เหลือให้ลูกหลานดู

เศรษฐีในเอเมริกาหลายๆ คนลงทุนควักเงินซื้อที่คืนให้เป็นป่าสงวนกันเยอะแยะไปหมดไม่ใช่ที่น้อยๆ ด้วย เป็นร้อยเป็นพันไร่ จะสร้างอะไรแต่ละที่จะโดนต่อต้านกันมาก
คนไทยเป็นชาติที่เห็นแก่ตัว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 43 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ่านเจอระหว่างขับรถลงดอย (จำผิดๆถูกๆ)

เกษตรดีอยู่ที่ดิน
ดินดีอยู่ที่น้ำ
น้ำดีอยู่ที่ป่า
ป่าดีอยู่ที่คน
คนดีอยู่ที่ไหน
...
...
...
คนดีอยู่ที่เรา
คนจร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 42 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เรื่องอย่างนี้ไอ้ปลอดมันไม่รู้หรอก ถึงแม้มันจะเคยเป็นอธิบดีกรมป่าไม้
มันนั้นหละตัวกินสัตว์ป่า จอมแดกไม้สัก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 41 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภาพดาวเทียม คุณจะเห็นรูปขวานสีน้ำตาล
รายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว ดินแดนพม่า ลาว เขมร มาเลย์ ชัดเจน
ไม่ต้องมีเส้นเขตแดน ก็รู้ว่าเขตดินแดนเราอยู่ตรงใหน
เท่านี้ยังไม่พออีกหรือ เศร้า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 40 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชีวิตสัตว์นี้มีค่าประมาณไม่ได้เลย
ต้องอนุรักษ์ไว้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 39 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กรูว่ามันจ้องจะเอาเสือในป่าไปส่งประเทศจีนอีกมั้ง
ยิลเลต
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 38 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พืนที่ป่าบ้านเราเหลือไม่ถึง30เปอเซนเเล้ว ยังจะมาหั่นอิก Stop Dame
ลูกหลานจะไม่ได้เหนอิกต่อไป
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 37 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภาพสัตว์ที่ถ่ายได้ โดยเฉพาะสัตว์นักล่าที่อยู่บนห่วงโซ่อาหารนั้น แสดงให้เห็นว่า ป่านี้สมบูรณ์มาก ... นั่นหมายถึงระบบนิเวศน์ที่นี่ด้วย
POP
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 36 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสือพีเพราะป่าปก
ป่ารกเพราะเสือยัง
ดินเย็นเพราะหญ้าบัง
หญ้ายังเพราะดินดี

แต่งานนี้เสือปกป่าไม่ไหวแล้วล่ะ มาเจอเชี่ย
คนเราต้องช่วย ๆ กันครับ
โซนิคบูม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 35 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เดี๋ยวพวกล่าสัตว์ป่าก็จะแห่กันเข้าไป
เฮ้อ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 34 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
No Dam
คนลาดยาว ไม่เอาเขื่อน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 33 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
http://www.youtube.com/watch?v=SqtkBeJ07UU
เด็กใต้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 32 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ่ายไม่ติดอยู่ตัวเดียว(ตัวเงินตัวทอง) พอดีมาอยู่กรุงเทพหาเสีบงสร้างเขื่อนก่อน...
สุขุม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 31 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสือตัวใหญ่ๆทั้งนั้น อยากได้จู๋มัน ราคาดี
จอมเขมือบทะลายป่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 30 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก็เพราะมีสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่ไง ไปดักถ่ายมามาก ๆ กลัวว่าคนใจร้ายจะแอบเข้าไปยิงสัตว์ป่าพวกนี้แล้วส่งขายเมืองจีน
จริงไหมปอด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 29 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ต้นไม้นะครับ ไม่ใช่ต้นกระเพรา โหระพา ตะไคร้ ที่จะใช้เวลาไม่กี่วัน ไม่มีป่า ก็ไม่มีฝน และก็ไม่มีน้ำ จะอยู่อย่างไรล่ะคุณท่านปลอดดดดดดด
โดเรม่อน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 28 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าทำลายป่าเพื่อสร้างเขื่อนเลย
ประกาศเลยครับจะชุมนุนคัดค้านวันไหนที่สนามศุภจะไปชุมนุมคัดค้านด้วย
ขอร้องเถอะ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ช่วยส่งภาพเหล่านี้ให้ท่านปลอดดูหน่อยว่า ภาพเหล่านั้นคือภาพสัตว์อะไร หรือท่านปลอดเรียกว่า อีเก้งเอ๋ง
โดเรม่อน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 26 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมว่าไปสร้างDAMในรัฐสภาเถอะเพราะพวกสัตว์นรกในสภานั้นสร้างใหม่ได้. ถ้าพวกนี้มันตายไปก็มีพวกสัตว์นารกแพร่พันธ์ุขยายใหม่ได้รวดเร็ว
DAMMรัฐสภาไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 25 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เห็นเสือแล้วนึกถึงคนใจสัตว์ ทำงานป่าไม้ก็หากินกับป่าไม้และสัตว์ป่า เลวชาติชั่วมากไอ้ปอดเอี้ยสบ
มันแดกมาหลายรอบแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 24 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดูสัตว์ในป่าธรรมชาติดีกว่าดูสัตว์ขังกรงในสวนสัตว์เป็นไหนๆ
เขตปลอดเขื่อน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 +65 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วิศกรของสหรัฐใด้ค้นคว้าหาหลักฐานรวมทั้งใช้วิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ ลงความเห็นว่าสร้างเขื่อนไม่ดี เขื่อนทำลายสิ่งแวดล้อมมหาศาลและมีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน ปลาบางชนิดสูญพันธ์เพราะไม่สามารถว่ายน้ำขึ้นไปวางไข่ที่ต้นน้ำ เขื่อนยังไม่คุ้มค่าของการผลิตไฟฟ้า เขื่อนไม่ใด้ป้องกันน้ำท่วม ที่สำคัญก็คือเขื่อนจะมีการหมดอายุเช่นเดียวกับสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย วิศวกรสหรัฐกำลังทำลายเขื่อนหมดอายุหลายเขื่อน แต่ต้องใช้หลักวิชาการขั้นสูงมาก ด้วยเหตุนี้ดังนั้นสหรัฐจึงไม่ใด้สร้างเขื่อนมานานหลายสิบปี ประเทศไทยควรเอาตามอย่างวิศวกรของสหรัฐ อย่าเชื่อผู้นำไทยมากนัก เพราะเขาไม่มีความรู้ทางด้านนี้ ไม่สมควรสร้างเขื่อนอีกต่อไป
KhonThai
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้พัฒนาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเขื่อน ให้มีความแข็งแรงทนทานกว่าของสหรัฐ ซึ่งได้ฤกษ์เปิดตัวใช้งานตอนที่ไอ้ปอดเป็นศพทำน้ำท่วมทั่วประเทศเมื่อปีที่แล้ว มีชื่อเป็นเรียกทางการว่า คอ-นก-รีต โดยมี eโง่ เป็นพรีเซนเตอร์...
ทราบแล้วเปลี่ยน
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ใช่...ไม่ควรสร้างเขื่อน ไปสร้างฝายหิน ปลูกป่าเยอะๆ คนละไม้ คนละมือ แล้วเมื่อน้ำมา ปล่อยมันไหลผ่านไป ไม่นานมันก็ลดระดับเอง ทุกวันนี้มีแต่คนกั้นน้ำ กั้นธรรมชาติ มันทำได้เหรอ คนเราเป็นสว่นนึงของธรรมชาติ
เมื่อมันมา ปล่อยมันไหลผ่านไป ภาวะน้ำท่วมทั้งหลายก็จะไม่รุนแรงยาวนานนัก ทำตัวกลมกลืนกับธรรมชาติ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ธรรมชาติไม่ทำร้ายใครหรอก
ลูกขี้ดินไทย
 
ความคิดเห็นที่ 22 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สภามวยปล้ำ มาเกี่ยวไรกับสัตว์ป่า หว่า
กองเชียร์หมาใน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 21 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้วรูปถ่าย IHIA ปลอด สัตว์ชนิดหนึ่ง หายไปไหน?
ชัดเจน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เหตุที่ต้องการสร้างเขื่อนเพราะต้องการให้ญาติพี่น้องอพยพออกจากป่ามาอยู่รวมกันในเมืองเพราะตอนนี้ญาติก็เป็นใหญ่เป็นโตกันหลายตัว เอ๊ย!หลายคนแล้ว
เปรจปะศพ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วันหลังต้องมีหนังสือพิมพ์ไทยๆบอกวันที่วางไว้ข้างๆสัตว์ด้วยนะครับ ไม่งั้นไอ้พวก JUNRAI มันจะหาว่าตัดต่อหรือถ่ายจากป่าประเทศอื่นๆ
ขำขำ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จอมหัวคิวไอ้ปลอด...ถามมันสิว่า...ระบบระบายน้ำเสียสงขลาที่มันแดรกไป...ทำไมจนป่านนี้ใช้งานไม่ได้....ไม่คิดถึงบ้านเมืองหรือคนรุ่นหลังเลย..ไอ้ชั่ว
คนเก่า
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เราจะไม่ได้แค่เขื่อน
แต่จะได้สนามกอล์ฟ รีสอร์ต ทัวร์ส่องสัตว์
ปอด
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีกล้องดักถ่ายในสภาฯ ไหมครับ
ไม่รู้จะเจออะไรบ้าง
อยากดู
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ก็เจอ สส.ดูหนังโป๊อยู่ในสภาไงครับท่าน
Tony
 
ความคิดเห็นที่ 15 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สัตว์สร้างได้ พวกเมิงเข้าใจมั้ย!
ปลวกปะสบ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สัตว์สร้างได้ ปลอดประศพต้องการเป็นพ่อพันธุ์
...
 
ความคิดเห็นที่ 14 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
...ไอ้ควายตัวไหนมันว่า สัตว์สร้างได้ว๊ะ...ที่สร้างได้มันแค่เหิ้ยเท่านั้นเอง...
มงคล
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โธ่...ไอ้ปลอดกะศพ สุสานวดี มันจะรู้เรื่องมั๊ยนี่ เมื่อวานว่าอย่าง วันนี้เอาอีกอย่าง พรุ่งนี้มันจะเอาอย่างไง พวกสมองมีแต่คิดจะงาบงบปะมาณอย่างเดียว เมื่อไหร่มันจะตายจากโลกนี้ไปฃะทีหนอ....
ตามไป/
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เตี้ยเป็นสัตว์ที่คิดจะครองโลก เลยคิดกำจัดสัตว์พันธุ์อื่นทิ้ง
กระทิงแม่วงก์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ท่านผิดไปแล้ว ท่านเอามาโชว์แบบนี้ ไอ้ท่านสัดปลอด มันก็ยิ่งอยากได้เขื่อนมาขึ้นอะดิ บาปนะท่่านเนี่ย
ป่านนี้มันคงเลียปากรอแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มี "เอี้ย" มั้ยครับ ถ้ามีมันอาจจะใจอ่อน เลิกสร้าง เพราะสงสารพวกเดียวกัน
kik
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เจ้าพระคู๊ณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้ามีจริง ก็ถึงคราวจะต้องพิสูจน์ตัวเองได้แล้ว โปรดบันดาลให้เปรตปลอด และเปรตสมองนิ่ม โดนเสือโคร่งคาบไปฉีกเป็นชิ้นๆกินเป็นของว่างกลางป่าแม่วงก์ด้วยเถิด โอมเพี๊ยง!
ลุงเถิง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +39 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าพูดถึงสัตว์สงวน รัฐบาลจะนึกถึง"แรด" "ตัวเงินตัวทอง"
"ควายแดงป่า(เถือน)" "เป็ดปากหมา" "เจ๊ด."
กลัวสูญพันธุ์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ควรสงวนเอาไว้ ไม่ให้แพร่พันธุ์ออกไปได้อีก โดยเฉพาะแรด
มีตัวเดียวก็แย่แล้ว
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โอ้..นี่มันสัตว์เลี้ยงที่นายปลอดแหกมันจะสร้างใหม่แลกเขื่อนใช่ไหม..สยอง
มียางอาย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"สมควร" .. สูญพันธุ์ไม่ใช่ .. กลัว
เซ็ง
 
ความคิดเห็นที่ 7 -7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภาพตัดต่อเชื่อไม่ได้
แสื้อแดง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 -3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากเห็นอยากดู ไปนู่นเลยครับ สวนสัตว์ นครรัฐเชียงใหม่
say 1
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
และในลูของมารดาเจ้าด้วยใช่ไม๊
say 2
 
ความคิดเห็นที่ 5 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขออนาคตให้ลูกหลานอย่าล้างผลาญทรัพยากรชาติ ท่านและญาติมีที่ดินซื้อไว้เพื่อเก็งกำไร วอนขอให้ท้องถิ่นทำแหล่งน้ำขนาดเล็กที่พอเหมาะกับบริบทของเขาเถอะนะท่านนักการเมือง "ตระกูลคำประกอบ"
ไม้หอม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำไมเราต้องมาเสียเวลา หาข้อมูลหรือโต่แย้งเรื่องไร้สาระพวกนี้ตลอดทั่งปี เหมือนมีเพือนโง่ๆ ทีค่อยพูดหรือทำอะไรโง่ๆ ตลอดเวลา ทำให้เราต้องมาเสียเวลาอธิบาย โต้แย่งความคิดของมัน ที่แย่กว่านั้นไอ้เพื่อนโง่ๆเหล้านี้เจือกเป็นรัฐบาลซะอีก
โง่และเลวมีที่ไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 3 +201 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชีวิตสัตว์พวกนี้มีค่ากว่าไอ้ปลอดเยอะ
ชัวร์
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จริงๆผมไม่สนับสนุนการเปรียบเปรยรัฐมนตรีกับสัตว์ชั้นต่ำแบบนี้

แต่ในกรณีนี้ OK เพราะชักไม่แน่ใจว่าใครต่ำกว่าใคร
คณากร
 
ความคิดเห็นที่ 2 +68 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนดีต้องการป่า คนหน้าหมาต้องการเขื่อน
ว่ามั้ย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันต้องการเงินค่าคอมมิชชั่นด้วย เขื่อนราคา3000ล้านบาท 10 เปอร์เซ็นได้เท่าไร ลองคิดดู
โตงเตง
 
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ภาพตัดต่อหรือเปล่าครับ
ตรรกะเด็จพี่แดง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013