กพร.ติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 3 จังหวัดใต้

โดย MGR Online   
17 กรกฎาคม 2560 13:38 น. (แก้ไขล่าสุด 17 กรกฎาคม 2560 15:29 น.)
กพร.ติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 3 จังหวัดใต้
        เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 อธิบดี กพร. ลงพื้นที่ภาคใต้ ติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จ.นครศรีธรรมราช ตรัง และ พัทลุง เพื่อลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.วัดพัทลุง

กพร.ติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 3 จังหวัดใต้
        นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กพร. ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปี 2560 ตั้งแต่พฤศจิกายน 2559 มีสถานประกอบกิจการในกลุ่ม SMEs เข้าร่วมโครงการ จำนวน 180 แห่ง สำหรับ 3 จังหวัดนี้ มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ รวม 4 แห่ง คือ บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด บริษัท ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์ศิลาพร ผลการดำเนินงานของสถานประกอบการทั้ง 4 แห่ง สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้รวมมูลค่า 13,855,050 บาทต่อปี และลดการสูญเสียได้รวมมูลค่า 453,233 บาทต่อปี รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 14,308,283 บาทต่อปี

กพร.ติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 3 จังหวัดใต้
        คณะที่ปรึกษาได้เข้าศึกษากระบวนงานต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัท พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ให้สามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนงานอื่นต่อไปได้ด้วย นอกจากนี้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะมีการจัดทำคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับใช้ หรือแก้ไขปรับปรุงในแผนกอื่นๆ เพื่อลดการสูญเสียในวงจรการผลิตอื่น

กพร.ติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 3 จังหวัดใต้
        นายประทีป ก้อนเครือ ตำแหน่งผู้จัดการโรงโม่ กล่าวว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์ศิลาพร ประกอบธุรกิจด้านโรงโม่หินและขายวัสดุก่อสร้าง มีพนักงานจำนวน 60 คน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาชี้แจงรายละเอียดว่าผู้ประกอบกิจการจะได้รับอะไรบ้าง จึงมีความสนใจ เนื่องจากกิจการดำเนินงานด้านโม่หิน มีเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต พบปัญหาเครื่องจักรชำรุด ต้องหยุดซ่อมบำรุงถึง 28 ครั้งต่อเดือน แต่หลังจากมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรแล้ว ปัจจุบันเหลือเพียง 24 ครั้งต่อเดือน ในช่วงที่เครื่องจักรหยุดการทำงาน ทำให้กิจการต้องสูญเสียรายได้ ซึ่งเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว เครื่องจักรหยุดการทำงานน้อยลง ผลิตได้มากขึ้น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น
       
        ที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2556 - 2559 กพร. ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบกิจการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs โดยมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการไปแล้ว 738 แห่ง ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท และปี 60 จะสิ้นสุดโครงการในเดือนสิงหาคมนี้ ตั้งเป้าที่จะช่วยลดการสูญเสียในวงจรการผลิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 และพัฒนาแรงงานในระบบไม่น้อยกว่า 10,000 คน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017