อยากใช้สิทธิ์ “กล้องวงจรปิด” ลดเบี้ยประกันภัย ฟังทางนี้!

โดย MGR Online   
20 พฤษภาคม 2560 12:38 น. (แก้ไขล่าสุด 20 พฤษภาคม 2560 15:28 น.)
อยากใช้สิทธิ์ “กล้องวงจรปิด” ลดเบี้ยประกันภัย ฟังทางนี้!
        คนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดในรถยนต์ รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 5 - 10% เพียงแค่กรอกแบบฟอร์ม แจ้งว่า กล้องติดตรงไหน ยี่ห้ออะไร ราคากี่บาท หรือแถมโดยผู้ใด พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน และภาพถ่ายกล้องวงจรปิดในรถ ย้ำ จะต้องติดกับรถยนต์ไว้ตลอดเวลา และบริษัทประกันภัยสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบจ่ายสินไหมได้
       
       หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 พ.ค. ได้เผยแพร่คําสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันถึงการกระทําความผิดจากการใช้รถยนต์
       
       จึงได้ให้บริษัทให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 5 - 10% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัย ในเวลาทําสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา
       
       สำหรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคําสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ มีดังนี้
       
       1. คำว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ตามเจตนารมณ์ของคำสั่งนายทะเบียนนี้ ให้หมายถึงกล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์ และไม่มีการกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคาของกล้องติดรถยนต์
       
       2. บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาเริ่มต้นคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยต้องลดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ
       
       3. ผู้เอาประกันภัยสามารถติดตั้งระบบกล้องโทนทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้เพียงด้านหน้าของรถยนต์คันเอาประกันภัยก็ได้
       
       4. ให้บริษัทใช้ภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัยที่เป็นเอกสารประกอบในเวลาทำสัญญาประกันภัยด้วย
       
       5. ให้บริษัทแสดงส่วนลดเบี้ยประกันภัยไว้ในช่องส่วนลดอื่นในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
       
       6. กรณีมีการทำสัญญาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทไปแล้วก่อนหรือหลังวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 แต่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป หากเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระแล้วนั้นยังไม่มีการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามคำสั่งนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งขอส่วนลดเบี้ยประกันภัยดังกล่าวในภายหลัง บริษัทต้องให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามที่คำสั่งกำหนดไว้
       
       7. ให้บริษัทสามารถใช้ภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุของรถยนต์คันเอาประกันภัย เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนของบริษัทเพิ่มเติมได้
       
       สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จะต้องกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อขอส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย ได้ที่บริษัทประกันภัยที่ท่านสมัคร โดยต้องแจ้งว่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา เป็นของยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร ราคากี่บาท หรือแถมโดยผู้ใด และระบุวันที่ติดตั้ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน และ ภาพถ่าย และรับทราบว่า จะติดต้้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย พร้อมลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย

อยากใช้สิทธิ์ “กล้องวงจรปิด” ลดเบี้ยประกันภัย ฟังทางนี้!
ตัวอย่างแบบฟอร์มจากบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง
       

จำนวนคนโหวต 6 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 6 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017