เปิดใจ 'พล.อ.สาธิต พิธรัตน์' ปณท ต้อง 4.0 (Cyber Weekend)

โดย MGR Online   
20 พฤษภาคม 2560 07:39 น.
เปิดใจ 'พล.อ.สาธิต พิธรัตน์' ปณท ต้อง 4.0 (Cyber Weekend)
        บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กลายเป็นความหวังของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เมื่อยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนและส่งเสริมให้สินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้แต่ละท้องถิ่น ทำให้ ปณท ที่มีเครือข่ายใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดต้องปรับองค์กรให้มีความเป็น 4.0 ตามนโยบายดังกล่าวด้วย ทำให้ 'พล.อ.สาธิต พิธรัตน์' ประธานกรรมการ ปณท กำลังเร่งวางกรอบนโยบายในการนำพา ปณท ไปสู่ ปณท 4.0 ด้วยการกำหนดแผนเร่งด่วนภายใน 3 ปี ก่อนขยับไปเป็น 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า โดยจะมีการประกาศอย่างชัดเจนภายในเดือนมิถุนายนนี้
       
       ***จัดระบบ ปณท เป็น 4 ส่วน
       
       'กรอบนโยบายที่วางไว้คือมองว่าใน 3 ปีข้างหน้า ปณท จะก้าวไปในทิศทางไหน ซึ่งปัจจุบันได้ทำงานร่วมกับบอร์ด และที่ปรึกษา ในการกำหนดแผนเร่งด่วน 3 ปี ก่อนขยับไปเป็น 5 ปี และ 10 ปีข้างหน้า และจะมีการประกาศอย่างชัดเจนภายในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้'
       
       เบื้องต้น แผนยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญ เริ่มตั้งแต่ ส่วนที่ 1การเดินหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะเข้าไปปรับรูปแบบการบริหารให้เกิดการกระจายอำนาจไปในระดับจังหวัด และระดับเขต จากเดิมที่รวมศูนย์ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้โดยจากเดิมระบบของ ปณท จะเน้นอยู่ที่ 3 ส่วนหลักๆคือการ 1.รับฝาก 2.คัดแยก และส่งต่อ 3.นำจ่าย แต่เมื่อมีการตั้งบริษัทลูกอย่าง ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น (ปณท ดบ.) เข้ามาก็ควรใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และถือเป็นการช่วยให้ปณท ดบ. สร้างกำไร และให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคตทำให้ในแนวทางใหม่ ระบบของปณท จะถูกแบ่งออกมาเป็น 4 ส่วน คือ 1.รับฝาก ที่จะรับผ่านที่ทำการไปรษณีย์ หรือช่องทางใดก็ตามเข้ามารวมกัน 2.คัดแยก ที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาการทำระบบคัดแยกแบบอัตโนมัติ ช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น 3.ส่งต่อ จะให้ทางปณท ดบ. รับผิดชอบในการนำส่งตามที่ทำการไปรษณีย์ กระจายไปสู่ระดับจังหวัด และเขตต่อไป และ 4.นำจ่าย ที่ยังจำเป็นต้องใช้พนักงานระดับปฏิบัติการ แต่ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการนำอุปกรณ์ และระบบที่ทันสมัยเข้าไปช่วย
       
       ส่วนที่ 2 เรื่องของการลงทุนเพื่อรับกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้รับกับนโยบายของไทยแลนด์ 4.0 ที่เกิดขึ้น ส่วนที่ 3คือการเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งสำนักงานเพื่อให้ครอบคลุมในบริการต่างๆที่จะเกิดขึ้น และส่วนที่ 4คือ การตั้งศูนย์โลจิสติกส์บริเวณภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเชื่อมเส้นทางในการขนส่งสินค้าให้คล่องตัวยิ่งขึ้น
       
       'แน่นอนว่าในการทำงาน หลังจากประกาศนโยบาย ก็ต้องมีในเรื่องของการลงทุน และต้องใช้งบประมาณ เพราะถ้านโยบายดีแต่ถ้าไม่มีงบประมาณเรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นอะไรที่สำคัญๆ ก็ต้องมีการลงทุน แต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องเกิดประโยชน์กับไปรษณีย์ไทย'

เปิดใจ 'พล.อ.สาธิต พิธรัตน์' ปณท ต้อง 4.0 (Cyber Weekend)
        ***เชื่อทุกอย่างลูกค้ากำหนด
       
       พล.อ.สาธิต กล่าวว่า เมื่อดูถึงทิศทางในการทำงานของปณทแล้วจะพบว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นคนกำหนด อนาคตถ้าลูกค้าต้องการให้พนักงาน ปณท ไปรับของมาส่งถึงบ้านก็ต้องทำ เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ต้องมีการเพิ่มกำลังคนให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงที่ต้องทำความเข้าใจพนักงานในทุกระดับ เพราะที่ผ่านมายอมรับว่าการสื่อสารให้พนักงานปฏิบัติงานสาธารณะ รวมถึงลูกค้า ยังเข้าถึงไม่เพียงพอ แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าทุกฝ่ายเข้าใจกัน ปณท ก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้
       
       ***ให้เวลา 'ซีอีโอ' พิสูจน์ฝีมือ
       
       ส่วนกรณีที่ 'สมร เทิดธรรมพิบูล' กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท ตกเป็นข่าวนั้น ตนเองและกรรมการบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และขอยืนยันว่าโครงการแต่ละโครงการต้องผ่านบอร์ดหลายครั้ง อย่างโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเช่าใช้คอมพิวเตอร์ มูลค่ากว่า 376 ล้านบาท ตามที่เป็นข่าวก็มีการพิจารณากันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และมีการนำเข้าที่ประชุมถึง 3 ครั้ง ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทำเรื่องชี้แจงทางสำนักงาน สตง. ซึ่งยืนยันว่าทุกอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
       
       'ในโครงการเช่าซื้ออุปกรณ์ มีการประชุมอนุมัติผ่านตั้งแต่คณะอนุกรรมการฯ ผ่านการประชุมบอร์ด 3 ครั้งไล่มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอข้อมูลว่าเช่าซื้อ หรือซื้อแบบใดให้ประโยชน์มากกว่า ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเมื่อรวมการลดราคา ปรับปรุงค่าเช่าแล้ว โครงการดังกล่าวถูกประมูลไปในราคา 242 ล้านบาท'
       
       ดังนั้นการจะประเมินว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ทำงานดีหรือไม่ดีนั้น ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจในช่วงกลางปีนี้ แต่อยากให้ดูถึงการทำงานหลังมีการประกาศนโยบายออกไปให้ชัดเจนก่อน เมื่อถึงเวลาสิ้นปีค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
       
       'ตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงการปรับแผนของปี 2560 อยู่ เพราะในการเป็นรัฐวิสาหกิจเวลาทำงานต้องมีแผนงานล่วงหน้า ดังนั้นสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือแผนของปีที่ผ่านๆมา ที่ต้องเดินหน้าต่อเนื่อง ดังนั้นการพิจารณาการทำงานในช่วงปลายปีก็ถือว่ายุติรรมกับคนทำงานในทุกฝ่าย ตอนนี้ในฝั่งของบอร์ด ปณท กำลังอยู่ในช่วงของการวางนโยบาย เพื่อให้ฝั่งบริหารได้ทำงานตามกรอบที่วางไว้ เพราะปัจจุบันกำลังให้บอร์ดพิจารณาข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนรอบด้าน'

เปิดใจ 'พล.อ.สาธิต พิธรัตน์' ปณท ต้อง 4.0 (Cyber Weekend)
        ***ตั้งอนุกรรมการ กลั่นกรองโครงการ
       
       แต่นับจากนี้โครงการไหนที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้เป้าหมาย ปณท 4.0 จำเป็นต้องมีการตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการประมูลโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอนุกรรมการชุดนี้จะทำงานประกบกับผู้บริหารปณท ตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนทีโออาร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้อุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ พร้อมแนวคิดดึงอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท อย่าง 'อานุสรา จิตต์มิตรภาพ' และ 'ธีระพงศ์ สุทธินนท์' เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้บอร์ดมีข้อมูลและทำงานได้รอบด้านมากขึ้น
       
       พล.อ.สาธิต กล่าวว่า ในประเด็นของระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ 'นิวซีเอโพสต์ ' (New CA Pos) ที่จะนำมาใช้เป็นระบบหลักของ ปณท ในอนาคต ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ค้างคาอยู่ เพราะทางผู้ผลิตซอฟต์แวร์จัดส่งล่าช้ามาเกือบ 2 ปีแล้ว แต่ก็ยอมรับในเงื่อนไขของการปรับเงินที่จัดส่งระบบล่าช้า ดังนั้น ทางออกของ ปณท ในเรื่องนี้จะมีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ 1.ไม่รับซอฟต์แวร์ดังกล่าวไม่ว่าจะในแง่ของการจัดส่งที่ล่าช้า หรือการทำงานไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ แต่ก็ต้องยอมรับเรื่องที่อาจจะโดนทางผู้พัฒนาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ และ2.ถ้ายอมรับซอฟต์แวร์ในส่วนของ 250 แห่งแรกตามสัญญา ก็ต้องมาดูเงื่อนไขของทีโออาร์ที่จะเซ็นเพิ่มอีก 1,000 กว่าแห่ง เพราะถือเป็นล็อตใหญ่ ต้องพิจารณาให้รอบด้าน เพราะแต่เดิมก็มีระบบที่ใช้งานได้อยู่แล้ว สุดท้าย 3.รับซอฟต์แวร์มาก่อน แล้วค่อยจัดหาระบบใหม่ ถ้ามองว่าระบบที่กำลังพัฒนาไม่ได้คุณภาพ ไม่ตอบโจทย์การทำงานของพนักงานในทุกภาคส่วน เพราะกำหนดการติดตั้งทั้ง 250 แห่งจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้
       
       'ต้องมีการตั้งทีมขึ้นมาพิจารณาด่วน หาคนที่มีความรู้ความสามารถและที่สำคัญต้องมีใจรักไปรษณีย์ เพราะสุดท้ายแล้วในการนำสิ่งใดมาใช้งาน ผู้ใช้ และคนปฏิบัติงานจะเป็นผู้ที่ตอบคำถามว่าดีหรือไม่'

เปิดใจ 'พล.อ.สาธิต พิธรัตน์' ปณท ต้อง 4.0 (Cyber Weekend)
        นอกจากความพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดซื้อด้วยการตั้งอนุกรรมการมาประกบตั้งแต่ขั้นตอนเขียนทีโออาร์แล้ว ในส่วนของการบริหารงานภายใน ประธานบอร์ดก็มีแนวทางให้ผู้บริหารที่จะได้รับการแต่งตั้งในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่มาแสดงวิสัยทัศน์ให้บอร์ดได้รับฟังว่าเข้าท่าเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน เป็นการแต่งตั้งเพราะฝีมือหรือพวกพ้องกันแน่ ส่วนในระดับถัดลงไป บอร์ดไม่สามารถลงไปล้วงลูกได้ สิ่งที่พอทำได้คือให้รายงานผลการปฎิบัติงานของสำนักงานไปรษณีย์สาขากว่า 1 พันแห่งทั่วประเทศว่าผู้บริหารที่แต่งตั้งไปนั้น สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
       
       'เดือนมิ.ย.ผมจะแถลงยุทธศาสตร์ของปณท 4.0 ที่ตั้งใจไว้ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารต้องวางแผนทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่บอร์ดวางไว้ หลังจากนั้นอีก 6 เดือนก็ถึงรอบประเมินกันอีกครั้ง'

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
ยังไม่มีผู้เห็นด้วย
0 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
100 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017